top of page

Zakres naszych usług

Porady z zakresu projektowania i wykonawstwa

Konsultacje z zakresu budownictwa

Koncepcje architektoniczne

Projekty budowlane

Projekty wykonawcze

Projekty branżowe

Projekty urbanistyczne

Projekty obiektów zabytkowych

Projekty zieleni

Projekty małej architektury

Analiza Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego- możliwości zainwestowania i chłonności terenu

Zmiany sposobu użytkowania

Zmiany lokatorskie

Ekspertyzy budowlane

Oceny stanu technicznego

Inwentaryzacje budowlane

Pomoc przy przeprowadzaniu postępowań administracyjnych

Pozyskiwanie Decyzji o pozwoleniu na budowę

Pozyskiwanie Decyzji konserwatorskiej o pozwoleniu na budowę

Kosztorysy budowlane

Materiały marketingowe

bottom of page