top of page

Zakres naszych prac

 • kompleksowa pomoc i porady w znalezieniu nieruchomości gruntowej –  analiza rynku, analiza Miejscowych Planów Zagospodarowania  Przestrzennego, analiza stanu prawnego, analiza chłonności,  wstępne koncepcje architektoniczne, kompleksowa dokumentacja do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego.

 • kompleksowa pomoc i porady w znalezieniu  mieszkania , lokalu usługowego- analiza stanu prawnego, ocena stanu technicznego, ocena kosztów remontu lub przebudowy, analiza planów zagospodarowania przestrzennego , projekty remontów lub przebudowy łącznie z określeniem kosztów i pozyskaniem uzgodnień i pozwoleń.

 • przygotowanie nieruchomości do wynajmu lub sprzedaży

 • porady w zakresie możliwości inwestycyjnych dla nieruchomości gruntowych i lokalowych, oparte o obowiązujące  przepisy, w tym przepisy budowlane i analizę rynku.

 • porady i ocena  w zakresie stanu technicznego mieszkań , lokali usługowych

 • kompleksowa usługa przy zakupie mieszkania obejmująca prace projektowe, remontowe lub przebudowy, łącznie z aranżacja i wyposażeniem wnętrz.

 • kompleksowa usługa przy zakupie lokalu usługowego  obejmująca prace projektowe, remontowe      lub przebudowy , łącznie z aranżacją i wyposażeniem wnętrz.

 • porady i wsparcie przy nabyciu nieruchomości ,w tym mieszkań i lokali usługowych znajdujących się w budynkach zabytkowych, ocena możliwości remontowych, ocena stanu technicznego lokalu, wytyczne konserwatorskie, prace projektowe przebudowy lub remontu lokalu, łącznie z pozwoleniem konserwatorskim, określenie nakładów finansowych koniecznych do wykonania remontu. Projekty lub porady w zakresie aranżacji wnętrz.

 • kompleksowa obsługa przy zakupie nieruchomości gruntowej ,w tym nieruchomości w strefie ochrony konserwatorskiej, analiza Miejscowych  Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod względem możliwości inwestycyjnych: powierzchniowych, funkcji, kubatury, infrastruktury

 • kompleksowa obsługa przy zakupie mieszkania  ,lokalu usługowego , nieruchomości zabytkowej, porady przed transakcyjne , urbanistyczno-architektoniczne.

 • wielobranżowe projekty zmian lokatorskich, remontów, przebudowy wraz z uzyskaniem końcowych decyzji i pozwoleń

 • porady, projekty w zakresie aranżacji wnętrz zakupionych mieszkań, lokali usługowych z możliwością zlecenia usługi w systemie „pod klucz”.

bottom of page